История

1961 г. В. Петрузалек ООД е основано във Виена.
1971 г. Управлението на фирмата е преместено там.
1979 г. Фирмата Teich AG влиза във фирмата като ограничен партньор с депозит от 3,6 милиона австрийски шилинга. Hans Tielebier остава главен партньор с дял от 0,4 милиона шилинга.
1985 г. Променя се името на "Petruzalek Ges.m.b.H.".
1990 г. С напускането на директора Steinfest е назначено ново управление.
1992 г. Започна разширяването на компанията и основаването на първата 100% спомагателна компания в бивша Чехословакия (Братислава).
1993 г. След разделянето на Чехословакия се създава дистрибуторски склад за Чехия в Брецлав.
1994 г. Отваря се офис в Словения (Марибор).
1995 г. От първи януари 1995 г. компанията Petruzalek придобива 60% от собствеността на Hungaropack в Будапеща.
1996 г. Отваря се офис в Румъния (Букурещ) и Хърватска (Загреб).
1997 г. Увеличава се собствеността на фирмата в Hungaropack до 70% и се отваря нов склад в Прага.
1998 г. Започва строителството на нови диструбиционни центрове в Румъния, Унгария и Чехия.
1999 г. Отваряне на регионален офис в Украйна (Одеса).
2000 г. Създава се оn-line връзка между центровете в Чехия и Унгария и фирмата - майка в Австрия и се преминава към обща счетоводна система. Създава се нов офис в България, който се нарича Българияпак.
2001 г. Свързване на регионалния офис в SR в общата счетоводна система и построяването на нов комплекс на филиала Petruzalek s.r.o.с управление в Брецлав. Отваряне на нов офис в Босна-Херцеговина (Сараево).
2002 г. Построен и отворен е нов дистрибуторски център в индустриалната зона на края на Брецлав, с обща площ 3000 м2.
2003 г. Групата Sirap-Gema купува концерна Petruzalek с всички негови европейски клонове. Компанията Petruzalek s.r.o. отпразнува 10 годишнината на чешкия пазар в края на годината. Отварянето на десетия офис на компанията в Европа - Сърбия (Белград).
2006 г. Нова организационна структура на групата Petruzalek oт 01.януари, концентрираща се в три работни групи Централна Eвропа (CZ, SK, HU), Балкански държави (SLO, HR, YU, BIH, BG) и Черноморски държави (RO, UA). Концерна Sirap Gema купува Amprica group значителен италиански производител на прозрачни пластмасови опаковки за хранителни стоки. Като част от Amprica Group е купена и компанията Inline, фокусираща върху производството на OPS опаковъчни материали.
2007 г. Чешкият офис-продажби Inline става част от Рetruzalek CZ от 1. 1. 2007.
Създават се нови регионални офиси в Турция (Истанбул) и Молдова - регион Черно море.
01.07. 2007 - Сливат се компаниите Hungaropack и производственото предприятие Petruzalek Kft. С тази стъпка компанията печели първата си производствена фабрика Petruzalek.

BG