Бизнес резултати

Резултатите на групата Petruzalek стават все по - добри от година на година, което е резултат от засилването на позициите в бранша на местните пазари.

BG